23.september.2023
  Täname!
  Heategijate TOP 20
  Kuu Sponsor
  Soovita sõbrale!
  Vabatahtlikud
  Info
  Soovitajad
  Korduvad küsimused
  Tagasi
Pealeht
    Pealehekülg > Korduvad küsimused

 
     
 

Korduvad Küsimused

1. Kes saavad toetust?

Toeta.ee abiga on võimalik leida rahalist toetust kõikidel Eesti füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Ainukesteks "tingimusteks" on ettevõtete ja kodulehekülje külastajate soov abivajajat aidata.

2. Kas mina saaksin toetust?

Jah, kui leidub sponsor, kes Sinu ettevõtmistesse positiivselt suhtub ning on valmis võtma Sind oma sponsorrahade saajate hulka. Edasine sõltub kodulehekülje külastajate eelistustest. Kui Sa ka nendele meeldid, siis on sul kõik tingimused toetuse saamiseks täidetud!

3. Kuidas ma leiaksin endale sponsori?

Esimese sammuna tuleb Sul registreeruda ehk soovitada ennast abivajajaks. Nende hulgast valivad sponsorid vastavalt oma eelistustele ja sponsorluse tavadele sobivad kandidaadid, kelle sobilikkuse üle saavad otustada juba kodulehekülje Toeta.ee külastajad. Et sponsoreid rohkem oleks, selleks on Sul võimalik neidki soovitada ja oma soovitusi igati põhjendada. Nii on meil lihtsam leida Sulle sobilikku sponsorit.

Kui selline meetod ei too loodetud tulemusi, siis on Sul võimalus endale ise sponsoreid otsida. Helista või mine kuskile ettevõttesse ja palu ennast toetada läbi Toeta.ee keskkonna! Arvesta, et Sa suudad pakkuda neile sama reklaami mis rahvarohked spordiüritused ning nad saavad ise valida endale sobiliku hinna. Sinu leitud sponsoritele me teeme ka 20% reklaamitasu allahindlust!


4. Kuidas ma saan koduleheküljel Toeta.ee tasuta toetada? Kes maksab abivajajale?

Toeta.ee ja sponsori vahel on sõlmitud kokkulepe abivajajate toetamiseks. Selle kokkuleppe põhjal kohustub sponsor maksma abivajajatele, keda Sa oled nende eest tasuta toetanud. See on sponsori tasu selle eest, et Sa oled tähele pannud nende häid kavatsusi ja aidanud otsustada sponsorrahade jagamist.

Iga kord, kui Sa toetad abivajajat sponsori arvel, jäädvustub see andmebaasis. Perioodi lõpus saab sponsor toetuste kohta väljavõtte ning kannab raha abivajaja arveldusarvele.


5. Kuidas saavad sponsorid projektiga liituda?

Projektiga liitumiseks tuleb oma soovist teada anda kas telefonil 50 52973 või e-mailiga puusepp ät toeta.ee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vahimehe kohustus Ja mulle tuli Jehoova sõna; Ta ütles: "Inimesepoeg, räägi oma rahva lastega ja ütle neile: kui ma toon mõõga maa kallale, aga maa rahvas on võtnud enese keskelt ühe mehe ning on pannud selle enesele vahimeheks ja kui see näeb mõõga tulevat maa kallale ja puhub sarve ning hoiatab rahvast siis, kui keegi kuuleb sarvehäält, aga ei lase ennast hoiatada, tuleb mõõk ja võtab tema ära; tema veri tuleb ta enese pea peale: ta kuulis sarvehäält, aga ei lasknud ennast hoiatada; tema veri tuleb ta enese peale. Aga oleks ta lasknud ennast hoiatada, siis ta oleks päästnud oma hinge! Aga kui vahimees näeb mõõga tulevat, aga ei puhu sarve ega hoiata rahvast ja mõõk tuleb ning võtab ära nende hulgast ühe hinge, siis võetakse see küll ta oma süü pärast, kuid tema verd ma nõuan vahimehe käest! Ja sina, inimesepoeg, sind olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks! Kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt! Kui ma ütlen õelale: õel, sa pead surema! sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma oma teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma küsin sinu käest! Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge! Hesekiel 33:1-9

Piibel.net
© 2000-2021 MTÜ Heategevusgrupp
Sinu abiga tulevikku!